Resmi Gazete’de bugün (28.05.2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Yerli Aksam Yönetmeliği

–– Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2021/18)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2021/26)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2017/21919 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/8387 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu