NATUREL YENİLENEBİLİR GÜÇ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

NATUREL YENİLENEBİLİR GÜÇ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Şurası Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
31/05/2021
Karar Sayısı
2021/22
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Mucibince Sorumluluk Beyanı

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Heyeti’nin (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” kararları uyarınca, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap periyoduna ilişkin konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun kıymetli hususlarda gerçeğe aykırı bir açıklama yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle aldatıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini, c) Anılan Bildirim uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin etkinleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket’in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan değerli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939218

BIST

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu