LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Şura Tescil Süreçleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 30.03.2021
Genel Konsey Tarihi 27.04.2021
Genel Konsey Saati 15:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2021
Ülke Türkiye
Kent KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres ALSANCAK MH. KOCASİNAN BULVARI NO:167 (KAYSERİ TİCARET ODASI – HASAN ALİ KİLCİ TOPLANTI SALONU)

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Genel Konsey Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2020 Yılı hesap devrine ait İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2020 Yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor özetinin sunulması,
5 – 2020 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 – İdare Şurası üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü başka ayrı ibra edilmeleri,
7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
8 – İdare Şurası’nın kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Konseyi üyelerinin 1 yıl mühlet ile seçimi ve bağımsız İdare Konseyi üyelerinin belirlenmesi,
10 – İdare Heyeti üyelerinin fiyatlarının tespiti,
11 – Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Prensipleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan süreçler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Heyetin bilgilendirilmesi
13 – Yıl içerisinde yapılan alakalı taraf süreçleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 – 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Heyetin bilgilendirilmesi ve 2021 yılı bağış sonunun belirlenmesi,
15 – İdare Şurası üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesine dair karar alınması,
16 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Heyet Daveti – Gündem – Vekaletname (2020 Yılı).pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı (2020 Yılı Genel Kurul).pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Genel heyet gündeminde bulunan hususlar görüşülmüş olup toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2021

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısının tescile dair konuları Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olup 04.05.2021 tarihinde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938520

BIST

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu