KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

KOSGEB yeni girişimci desteği, istihdamın ve yüksek ekonomi gücünü oluşturan girişimcilik fiilini gerçeğe dönüştürüp, ekonomiye katma değer vermesi için KOSGEB Girişimcilik Dairesi Başkanlığından tasarlanan bir destek programıdır.

KOSGEB yeni girişimci programında faydalanabilmek için izlenmesi gereken bazı adımlar bulunuyor.

1-) Öncelikle iş fikrinize yönelik NACE kodunu tespit ederek başlamalısınız.
2-) Kuracağınız iş, KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmediğini öğrenmelisiniz.

Kosgeb tarafından desteklenen sektörlerin NACE kodunu öğrenmek için tıklayın.

İşletmenizi kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesini almış olmanız gerekiyor.
Başvuru yapmak istediğiniz programa yönelik olarak Gelenek Girişimci Eğitimini veya İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olmanız gerekiyor.

Eğitim türünü doğru tespit etmek yapacağınız başvuru açısından büyük önem taşıyor.

Kuracağınız işe yönelik NACE kodunu tespit ettikten sonra ; bu kodun “Girişimciliği Geliştirme Destek Programı İleri Girişimci Faaliyet Konuları Tablosu” nda yer alıp almadığına bakmalısınız.

Örneğin kuracağınız iş ;

“Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı” 27.11.03 NACE koduna sahip ise, bu kod İleri Girişimci Faaliyet konuları Tablosunda yer aldığı için tamamlamanız gereken eğitim “İleri Girişimci Eğitimi” olacaktır.

Kuracağınız işe yönelik tespit ettiğiniz NACE kod eğer İleri Girişimci Faaliyet Konuları tablosunda yer almıyor ise, Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamanız yeterli olacaktır.

KOSGEB GİRİŞİMCİ EĞİTİMİ Başvurusu Nasıl Yapılır ?

KOSGEB girişimcilik eğitimlerine E-devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır. KOSGEB eğitimlerin herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Üstelik eğitimler elektronik ortamda gerçekleştiğinden, günün her saatinde eğitime katılabilirsiniz. Eğitimlere katılım başvurusu için, KOSGEB’e veya başka bir kuruma gitmeniz gerek yoktur.

Bununla birlikte, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler de diğer başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, 01 OCAK 2021 tarihine kadar Geleneksel Girişimci Programına veya İleri Girişimci Programına başvuru yapabilir.

Dikkat !

İlgili eğitimi tamamlamadan işletme kurmanız durumunda Yeni Girişimci Programına başvuru yapamazsınız.

Girişimcilik Eğitimini tamamladıktan sonra sıra işletme kuruluşunda…

Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci Programına başvuru yapacak kişilerin İşletme kurarken dikkat edeceği çeşitli hususlar bulunuyor;

Başvuruda bulunacağız işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde, örneğin limited veya anonim şirket olarak kurulmuş olması gerekiyor

Adi Ortaklıklar” ise Türk Ticaret Kanunuda tanımlı olmadığından dolayı KOSGEB tarafından desteklenmiyor.

Eğitimi tamamlamış girişimcinin program başvurusunda bulunduğu kurucu ortak payının en az %50 olması ve işletmeyi münferiden temsile yetkili olması gerekiyor. Program süresi boyunca girişimcinin ortalık payının %50’nin altına düşmemesi gerekiyor.

Bir diğer önemli konu yine bu süre içinde “girişimcinin kendi işinin başında olması başka herhangi bir yerde çalışmıyor olması gerekiyor.

KOSGEB Başvuru ve Değerlendirme

Girişimcilik Eğitimini tamamladınız, işletmenizi de anlatılan şekilde kurdunuz, şimdi sıra KOSGEB Veri Tabanına kayıt olup Yeni Girişimci Programına başvuru yapmakta.

Kayıt ve başvuru işlemlerinizi KOSGEB’in kurumsal web sayfasından yapabilirsiniz.

Bu işlemler için de KOSGEB Müdürlüklerine gitmenize gerek yok.

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ BAŞVURU ŞARTLARI

  • Girişimcinin kurduğu işletme, KOSGEB’e başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalı,
  • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesimnden programa başvurduğu tarihe kadar, hem gerçek kişi statüsünde bir firması olmamalı hemde tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığı olmamalı,
  • Girişimci, daha önce bu programdan yararlanmış olmamalıdır.

Eğer bu şartları taşıyorsanız, Yeni Girişimci Programına başvuru yapabilirsiniz demektir.

İleri Girişimci Programına “İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu” nda belirtilen işletmeler başvurabiliyor. İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecekler, tercih etmeleri durumunda bu program yerine Geleneksel Girişimci Programına da başvuru yapabilirler.

Başvuru elektronik ortamda KOBİ Bilgi Sistemi Üzerinden yapılıyor.

Başvuru ve sonradaki tüm aşamalar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapıldığından, hak kabı olmaması için sistem üzerinden yapılacak bildirimleri takip etmeniz gerekiyor.

KOSGEB Başvuruları nasıl değerlendiriyor ?

Geleneksel Girişimci Programı” na yapılan başvurular, KOSGEB Müdürlüğü tarafından değerlendiriyor.

İleri Girişimci Programı“na yapılan başvurularsa ilk olarak ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ön değerlendirme aşaması tamamlandıktan sonra, başvuru kurul tarafından değerlendiriliyor.

Başvuru değerlendirme sonucu “KOBİ Bilgi Sistemi” üzerinden işletmeye bildiriliyor.

KOSGEB Başvuru Değerlendirirken Nelere Dikkat Ediyor ?

Başvuru değerlendirilirken KOSGEB nelere dikkat ediyor ?
En önemli kriter girişimcinin bilgi ve tecrübesinin işi yürütmek açısından uygun ve yeterli olup olmadığıdır.

Bununla birlikte, destekten yararlanmak amacıyla, mevut başka bir işin devamı veya genişletilmesi gibi muvazaalı bir şekilde işletme kurulup kurulmadığı da ayrı bir değerlendirme kriteridir.

Başvuruda sunula İş Modelinin işin yürütülmesine uygun olup olmadığı ve İleri Girişimci Programında destek talep edilen makine, teçhizat ve yazılımın işletmenin faaliyet konusu ile doğrudan ilgili olması değerlendirilir.

  • Talep edilen destek kalemleri gerekli mi, maliyetleri uygun mu ?
  • Talep edilen destek kalemleri ile ilgili işletmenin sağlaması gereken özkaynak/diğer kaynaklar yeterli mi ?

gibi parametreler de değerlendirmede göz önünde bulundurulur.

KOSGEB BAŞVURULARI KABUL EDİLDİKTEN SONRA NELER OLUYOR ?

KOSGEB başvurum kabul oldu, bundan sonra ne olacak ? ne yapmam gerekir ?

Kabul edilen başvurular için Taahhütname ile destek programı başlıyor.
Program Süresi“, bu tarihten sonraki iki yılı kapsıyor.

Başvurusu kabul edilenler için kuruluş desteği kapsamında;

  • Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000 TL (Türk Lirası)
  • Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere ise 10.000 Türk Lirası geri ödemesi destek sağlanıyor.

Başvuru kabul edilip Taahhütname onaylandıktan hemen sonra Kuruluş Desteği talep edilebilir. Destek ödeme talepleri de elektronik ortamda yapılıyor.

KOSGEB PERFORMANS DESTEĞİ

“KOSGEB performans desteği” kapsamında ise ; işletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri prim gün sayısına bağlı olarak geri ödemesiz destek sağlanıyor.

Performans dönemi, Taahhütname tarihinden sonraki bir yıl ve bunu takip eden diğer yıl olmak üzere iki dönemden oluşuyor.

KOSGEB Performans Desteği Ne kadar ?

KOSGEB Performans Desteği 2021 yılı itibariyle ne kadar ?


Birinci Performans Dönemi ;
Birinci Performans Döneminde toplamda ;


180 ile 539 arası prim günü sağlayan işletmelere 5.000 Türk Lirası,
540 ile 1073 arası prim günü sağlayan işletmelere 10.000 Türk lirası
1080 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20.000 Türk Lirası destek sağlanıyor.

İkinci Performans Dönemi;
İkinci Performans Döneminde toplamda

360 ile 1079 arası prim günü sağlayan işletmelere 5.000 Türk Lirası,
1080 ile 1439 arası prim günü sağlayan işletmelere 15.000 Türk Lirası,
1440 ve üzeri prim günü sağlayan işletmelere 20.000 Türk Lirası destek sağlanıyor.

Sayılan bu asgrai prim gün sayısına ulaşan işletme sahibi girişimci eğer ;
Kadın ise;
30 yaşın altındaki genç ise,
Engel oranı yüzde kırk ve üzeri çalışabilir durumdaki engelli ise,
Birinci derecede şehit yakını veya Gazi ise
her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL ilave ediliyor.

İleri Girişimci Programı Başvuru kabul edilen işletme ;

İleri Girişimci Programı başvurusu kabul edilen işletme için ise, Kuruluş ve Performans Desteğine ilave olarak : “Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği” ile “Mentörlük, işletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği” sağlanıyor.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği, işletmenin teknolojik seviyesine göre değişiklik gösteriyor.

İŞLETME ;

Düşük, Orta-Düşük Teknoloji Düzeyinde ise 100.000 TL’ye kadar,
Ortak-Yüksek Teknoloji Düzeyinde ise 200.000 TL’ye kadar,
Yüksek Teknoloji Düzeyinde ise 300.000 TL’ye kadar,
geri ödemesiz Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği Sağlanabiliyor.

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji seviyesindeki işletmeler için 10.000 TL’ye kadar geri ödemesiz Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği Sağlanabiliyor.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği ve Mentörlük, İşletme Koçluğu ve Danışmanlık Desteği için destek oranı %75 olarak uygulanıyor. Destekler KDV HARİÇ tutar üzerinden hesaplanıyor.

Örneğin ; Bir işletmenin kurul kararında KDV hariç 120.000 TL tutarında bir makinenin desteklenmesinin uygun bulunduğunu düşünelim.

Bu durumda işletmenin alacağı destek tutarı 120.000 TL nin %75’i hesaplandığından ortaya çıkan rakam olan 90.000 TL’dir. Eğer bu makine yerli malı belgesine sahip ise destek oranı %90 oranında hesaplanmaktadır. Hesaplanan destek tutarı, işletmenin teknoloji düzeyine göre belirlenen üst limitleri geçmeyecektir.

Kurul tarafından kabul edilen gider kalemlerine destek ödemesi yapılabilmesi için, gerekli harcamaların öncelikle işletme tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Destek kapsamındaki Makine, Teçhizat ve Yazılımın işletme kuruluşundan itibaren programın birinci yılı sonuna kadar satın alınması gerekiyor. Tüm ödeme talepleri, işletme tarafından elektronik ortamda “KOBİ Bilgi Sistemi” üzerinden yapılmaktadır.

Programdan faydalanan işletmeler, dönemsel olarak elektronik ortamda veya yerinde ziyaret edilerek izleniyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu