İçişleri Bakanlığı 81 İlin Valiliğine ‘Haziran Ayı Olağanlaşma Tedbirleri’ Genelgesini Gönderdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kademeli olağanlaşma devri kararlarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 81 vilayet valiliğine yeni sürecin ayrıntılarına ait “Haziran Ayı Olağanlaşma Tedbirleri” bahisli genelge gönderdi.

Genelgeye nazaran; Sinema salonları % 50 kapasite ile (bir koltuk dolu bir koltuk boş) formunda açılacak, kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar orta verilmesine devam edilecek.

akanlıktan yayımlanan genelge şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım suratını denetim altında tutma hedefiyle, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan paklık, maske ve aralık kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Heyetinin önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede gerek 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana sırasıyla uygulan kısmi kapanma, tam kapanma ve kademeli normalleşme önlemleri ile birlikte toplumsal izolasyonun artırılması gerekse aziz milletimizin önlemlere ahenk noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sonucunda günlük hadise, hasta ve ağır hasta sayılarında önemli bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur.

Öte yandan daima birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının denetim altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele önlemlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Şurasının tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında aşağıdaki önlemlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1. Sokağa çıkma kısıtlaması

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00­05.00 saatleri ortasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması hedefiyle Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak vakit ve güzergâh ile hudutlu olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara bahis edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane üzere yerlerde çalışan kişiler yapılan kontrollerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer

alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma müsaadesi görev belgesini” ibraz etmek zorundadırlar. Fakat NACE kodu eşleşme kusuru, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev evrakı alınamaması yahut erişim yanılgısı üzere durumlarda örneği bahse bahis genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma müsaadesi görev evrakı formu” da kontrollerde ibraz edilebilecektir.

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri ortasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zarurî ihtiyaçlarının karşılanması ile sonlu olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme arasında olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ilişkin ekmek dağıtım araçlarıyla yalnızca market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak ortalarında katiyen satış yapılmayacaktır.

1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet yalnızca turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici muhafaza statüsündekiler yahut memleketler arası müdafaa başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.5- Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş kümelerindeki yahut ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, VEFA Toplumsal Dayanak Gruplarınca karşılanacak olup, bu bahiste gerek işçi görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an önce giderilmesi bakımından gerekli önlemler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıyeten bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde yalnızca 10.00-14.00 saatleri ortasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

1.7- Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Bu hükümden, Ulusal Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.

2. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; yalnızca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin rastgele bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.
2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
– Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs üzere toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıyeten seyahat müsaadesi alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri kâfi olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri ortasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından
muaf olacaktır.
– Mecburî bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum yahut
kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel yahut resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme evrakını ibraz etmeleri kaydıyla müsaade verilecektir.
– Kendisi yahut eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için yahut cenaze nakil işlemine refakat etmek gayesiyle rastgele bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ilişkin E-BAŞVURU yahut ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba pozisyonundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat müsaade dokümanı oluşturulacaktır.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan rastgele bir evrak ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat müsaade dokümanı düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.
2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları temeldir.
Lakin aşağıda belirtilen zarurî hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ilişkin E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Konseylerinden müsaade almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Dokümanı verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
Zarurî Hal Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, tabip raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış tabip randevusu/kontrolü olan,
Kendisi yahut eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla bir arada kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini seyahat bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca doküman, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen imtihanlar ile merkezi düzeyde planlanan imtihanlara katılacak olanlar,
 Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,  Özel yahut kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Kişilerin zarurî hali bulunduğu kabul edilecektir.

3. İşyerlerinin faaliyetleri

3.1- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

– Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar ortasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler ortasında 60 cm ara bırakılması,

– Tıpkı anda tıpkı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Kaydıyla,

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri ortasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri ortasında ise yalnızca paket servis,

– Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri ortasında yalnızca paket servis,

şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine orta verilmiş durumda olan;

– Sinema salonları,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi üzere yerler,

– İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

– Halı alanlar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

– Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

– Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için başka ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı üzere yerlerde rastgele bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, tıpkı anda tıpkı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

– Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sonuna uyulması,
Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri ortasında

faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane üzere işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar orta verilmesine devam edilecektir.

3.3- Üstte sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giysi, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber üzere dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM’ler;

– Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele önlemlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri ortasında faaliyet gösterebileceklerdir.

3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış yahut belli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

3.5- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zarurî temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giysi ve aksesuar, alkol, konut dokumacılığı, oto aksesuar, bahçe gereçleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına müsaade verilmeyecektir.

3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri (Pazar günleri hariç) 07.00-20.00 saatleri ortasında faaliyet gösterebileceklerdir.

3.7- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri ortasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

4. Eğitim-Öğretim faaliyetleri

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşler ve anaokulları kademeli normalleşmenin ikinci etabında da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf düzeyleri için Ulusal Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri ortası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü üzere esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edilecektir.

6. Toplantı/ Etkinlikler ile nikahlar/düğünler ve ziyaretler

6.1- Dönemsel açıdan mecburilik taşıyan spor kulüplerinin genel şuraları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel şura dahil yapacakları geniş iştirakli her türlü aktiflikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.

Dönemsel açıdan yapılması zarurî olan spor kulüplerinin genel heyetleri ise; fiziki uzaklık ile temizlik/maske/mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı taban 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı minimum 6 m2 alan bırakılması kaydıyla yapılabilecektir.

15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel şura dahil geniş iştirakli etkinliklere; fiziki aralık ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı minimum 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı taban 6 m2 alan bırakılması kaydıyla müsaade verilecektir.

6.2- Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler; – Açık alanlarda;

– Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

– Masa ve sandalyeler ortasında gerekli uzaklığın bırakılması ile paklık, maske, aralık kurallarına uyulması,

– Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,
– Kapalı alanlarda ise üstteki kurallara ek olarak;

– Kişi başı minimum 6 m2 alan bırakılması,

– Azami 100 davetli ile sonlandırılması,
kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

– Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami iştirakçi sonu uygulanmayacaktır.

– Nişan ve kına üzere etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra müsaade verilecektir.

6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk konutları üzere toplumsal koruma/bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde müsaade verilecektir.

7. Toplu ulaşım önlemleri

7.1- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

Otobüs, tren vb. şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında birebir adreste ikamet eden ve birebir çekirdek aileden (eş, anne-baba, kardeş) olan kişiler, hesaplamaya dahil edilmeyecek ve yan yana seyahat etmelerine müsaade verilecektir.

Ayrıyeten 2+1 koltuk düzenindeki şehirlerarası toplu taşıma yapan otobüslerde her iki cam kenarındaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup (ortadaki koltuklar boş bırakılacaktır), yolcu taşıma kapasitesi buna göre belirlenecektir.

7.2- Şehir içi toplu ulaşım araçları (minibüs, midibüs vb.) ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle getirilen asıllar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabileceklerdir.

8. Konaklama tesislerine dair önlemler

8.1- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim alanı içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sonlu olacak şekilde); tıpkı masada birebir anda açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemek kaydıyla hizmet verebileceklerdir.

8.2- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir.

8.3- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere mutlaka müsaade verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek ismine fizikî uzaklık kurallarına azami özen gösterilecektir.

8.4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın kontrollerde rezervasyon ve ödeme dokümanlarını ibraz etmeleri kâfi olacaktır.

8.5- 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda konaklama tesislerinin kontrolleri faal şekilde sürdürülecek, düzmece rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu