GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Heyeti Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Konseyi Karar Tarihi
28/05/2021
Karar Sayısı
10533
Sermaye Piyasası Heyeti’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Yeterince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin 01.01.2021 – 31.03.2021 devrine ilişkin, Sermaye Piyasası Konseyi’nin (SPK) Seri II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu (“Finansal Tablolar”) ile ara dönem Faaliyet Raporu’nun, SPK düzenlemeleri çerçevesinde

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, kelam konusu konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun kıymetli bahislerde gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini yahut açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek rastgele bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bildirim uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin faalleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan değerli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

Beyan ederiz.

Saygılarımızla,

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.Mehmet BULUT Murat YAŞA Vahit KİRİŞCİ

Kontrolden Sorumlu Komite Başkanı Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi


Osman KÜÇÜKÇINAR Başkan ARI

Genel Müdür Yardımcısı – Finans Muhasebe Müdürü

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938819

BIST

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu