ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Hisseler
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Ziyanı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Transferler
1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 64.640.650 64.640.650 151.176.609 151.176.609
Devir Karı (Zararı)
64.640.650 64.640.650 64.640.650 64.640.650
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 86.535.959 86.535.959
Kar Hisseleri
-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan Süreçler
-800.089 -800.089 583.749.804
Cari Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804
Transferler
1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.693 83.508.682 83.508.682 -29.015.685 -29.015.685 2.034.596 2.034.596 56.582.286 56.582.286
Devir Karı (Zararı)
2.034.596 2.034.596 2.034.596 2.034.596
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
54.693 83.508.682 83.508.682 -29.015.685 -29.015.685 54.547.690 54.547.690
Kar Hisseleri
-16.164.193 -16.164.193 -16.164.193 -16.164.193
Periyot Sonu Bakiyeler
32.000.000 462.073 -1.557.584 -1.557.584 503.999.530 502.441.946 -71.245.582 -71.245.582 12.132.452 146.342.412 2.034.596 148.377.008 624.167.897 624.167.897

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.815.033 -97.219.776
Devir Karı (Zararı)
2.034.596 12.241.328
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.018.372 18.177.380
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
14 3.563.887 2.395.636
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.466.707 -1.638.117
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 676.028 24.825
Stok Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 790.679 -1.662.942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-101.424 -917.691
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-101.424 -917.691
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
18.514.153 10.461.600
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
15 18.514.153 10.461.600
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
12.594.812 7.895.644
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
-19.763 -19.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.822.185 -125.592.266
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.955.753 104.699.461
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.543.679 -27.632.419
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
3.068.162 -2.691.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.722.524 -136.954.366
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
104.722.524 -136.954.366
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-367.816 -1.225.295
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.326.276 -2.045.066
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.326.276 -2.045.066
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.004.715 -47.987.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.857.620 -11.756.178
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.752.592 -12.074.652
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.105.028 318.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.875.153 -95.173.558
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-132.040 -176.134
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.481.208 -38.412
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.446.872 -1.831.672
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.076.846 544.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-781.947 -964.079
Alınan Faiz
1.858.793 1.508.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.259.663 111.842.969
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 128.092.990
Kredilerden Nakit Girişleri
0 128.092.990
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-30.939.789 0
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-30.939.789 0
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-9.029.304 -2.585.580
Ödenen Faiz
-25.290.570 -13.664.441
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.367.784 15.167.867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Tesiri
28.946.224 14.497.741
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.578.440 29.665.608
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
226.583.622 136.729.168
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 229.162.062 166.394.776

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2021 Evvelki Periyot 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 229.162.062 226.583.622
Ticari Alacaklar
1.146.331.382 948.603.818
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.146.331.382 948.603.818
Türev Araçlar
10.431.677 0
Stoklar
7 451.994.460 400.818.914
Peşin Ödenmiş Sarfiyatlar
8 12.117.625 13.738.405
Öteki Dönen Varlıklar
9 23.750.933 27.245.946
ORTA TOPLAM
1.873.788.139 1.616.990.705
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.873.788.139 1.616.990.705
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.808.452 2.726.277
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.808.452 2.726.277
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
9.000.000 9.000.000
Maddi Duran Varlıklar
5.493.162 4.541.366
Kullanım Hakkı Varlıkları
31.471.764 22.615.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.644.736 3.562.129
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.644.736 3.562.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 7.029.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.418.114 49.475.044
TOPLAM VARLIKLAR
1.925.206.253 1.666.465.749
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
401.601.687 388.253.124
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
401.601.687 388.253.124
Banka Kredileri
4 396.709.667 385.457.894
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 4.892.020 2.795.230
Ticari Borçlar
776.227.994 580.074.675
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 776.227.994 580.074.675
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
2.191.158 2.298.050
Öbür Borçlar
6.073.253 10.657.950
Bağlı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
6 6.073.253 10.657.950
Türev Araçlar
0 6.820.316
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 64.402.124 57.779.649
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
2.550.870 13.324.258
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 16.164.193 0
ORTA TOPLAM
1.269.211.279 1.059.208.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.269.211.279 1.059.208.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.306.860 17.586.716
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.306.860 17.586.716
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
4 21.306.860 17.586.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.452.483 5.921.207
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
6.452.483 5.921.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.067.734 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.827.077 23.507.923
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.301.038.356 1.082.715.945
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
624.167.897 583.749.804
Ödenmiş Sermaye
32.000.000 32.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
462.073 407.380
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
502.441.946 418.933.264
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
503.999.530 420.490.848
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-71.245.582 -42.229.897
Yabancı Para Çevrim Farkları
-71.245.582 -42.229.897
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.132.452 10.676.033
Geçmiş Yıllar Karları yahut Ziyanları
146.342.412 99.322.374
Net Periyot Karı yahut Ziyanı
2.034.596 64.640.650
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
624.167.897 583.749.804
TOPLAM KAYNAKLAR
1.925.206.253 1.666.465.749

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 31.03.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 31.03.2020
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
12 1.246.077.721 1.093.985.655
Satışların Maliyeti
12 -1.187.645.365 -1.044.755.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.432.356 49.230.481
BRÜT KAR (ZARAR)
58.432.356 49.230.481
Genel İdare Masrafları
13, 14 -11.800.328 -11.571.333
Pazarlama Sarfiyatları
13, 14 -13.970.086 -10.533.552
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
24.756.312 5.389.482
Temel Faaliyetlerden Öteki Sarfiyatlar
-24.294.456 -1.936.198
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
33.123.798 30.578.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.123.798 30.578.880
Finansman Gelirleri
15 1.878.556 1.528.445
Finansman Masrafları
15 -20.372.946 -11.970.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.629.408 20.136.972
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.594.812 -7.895.644
Devir Vergi (Gideri) Geliri
-1.992.310 -2.979.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.602.502 -4.916.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
2.034.596 12.241.328
PERİYOT KARI (ZARARI)
2.034.596 12.241.328
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 -2.317
Ana Paydaşlık Hisseleri
2.034.596 12.243.645
Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar / (Zarar) 0,06358112 0,38254150
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

ÖBÜR KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
83.508.682 45.648.949
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.508.682 45.648.949
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
-28.960.992 -5.394.509
Yabancı Para Çevrim Farkları
-28.960.992 -5.394.509
Yabancı Para Çevrim Farklarından Çıkarlar (Kayıplar)
-28.960.992 -5.394.509
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.547.690 40.254.440
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.582.286 52.495.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 800.089
Ana Paydaşlık Hisseleri
56.582.286 51.695.679

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938820

BIST

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu